Welkom op de website van Coaching by Columbo, praktijk voor christelijk-filosofische coaching & counselling Overijssel, Zwolle.

Coaching by Columbo is bedoeld voor prima functionerende mensen, die werken met andere mensen. Voor mensen die merken niet goed verder te kunnen bouwen op de huidige wijze. Coaching by Columbo richt zich op professionals en vrijwilligers in zorginstellingen, kerken, scholen en instellingen, zoals zorgverleners, studenten, beginnende predikanten, leraren, pastoraal medewerkers en begeleiders.

De naam van Coaching by Columbo is afgeleid van de TV-detective Columbo. Een detective die een typische aanpak heeft, die je socratisch kunt noemen. Hij benadert de ander vanuit een houding van onwetendheid. Columbo stelt goede, maar ook een beetje typische vragen. Vragen die in feite veel voorkennis verraden. Hij krijgt toegang tot betrokkenen en ontraadselt een complex verhaal met diverse personages en hun motieven. Zijn aanpak draagt eraan bij dat mensen tot her- en erkenning komen, wat er eigenlijk gaande is. En wat hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid in het geheel is geweest en nu is. Het is een aanpak waarin verhalen worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. Mensen komen daardoor daadwerkelijk in beweging om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Die aanpak van ontraadselen, afbreken, opbouwen en in beweging komen, vormt de kern van de coachaanpak van Coaching by Columbo.

Waarom u voor mij zou kiezen? Anderen vertellen waarom. Zie 'uw coach'.

Voor vragen kunt u gerust mailen naar: info@coachingbycolumbo.nl